Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


28.10.2009

Постанова № 577-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 577-КУ

м.Київ

2009-10-28

Я, начальник територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві – Коровченко Сергій Володимирович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у присутності начальника відділу – Марченко Вікторії Миколаївни, начальника відділу – Болтичевої Лариси Василівни та представника юридичної особи – Півовара Михайла Івановича, який діяв на підставі довіреності №314 від 19.10.09, у відношенні ВАТ “Укртелеком” (код ЄДРПОУ 21560766, бул. Шевченка, 18, м.Київ, 01601, тел. 226-25-41),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 19 жовтня 2009 року №649-КУ факт порушення вимог ст. 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 14, розділу І “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 №1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: подання не в повному обсязі ВАТ “Укртелеком” регулярної річної інформації за 2008 рік до територіального управління Комісії за місцезнаходженням товариства в електронній та паперовій формах (відсутня електронна форма). Відповідно до ст.40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” – регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно п. 14 розділу І Положення при поданні інформації до Комісії емітент зобов`язаний надавати (надсилати) таку інформацію у паперовій та електронній формах. Електронна форма інформації складається з файлів, встановлених окремими наказами Голови Комісії. Електронна форма інформації надається на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск). До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ВАТ “Укртелеком” подало електронну форму регулярної річної інформації за 2008 рік. Відповідно до ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб за подання не в повному обсязі інформації. До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних ВАТ “Укртелеком” були подані письмові пояснення з додатками від 19.10.09 за вх.№11689/09-20, вх.№11640/09-20 . Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст.11 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктом 3 розділу VII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.12.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За подання не в повному обсязі інформації накласти на ВАТ “Укртелеком” штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві. Постанову може бути оскарженого протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому чинним законодавством порядку.