Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


18.02.2008

Постанова № 88 -КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Центральний апарат ДКЦПФР


ПОСТАНОВА № 88 -КФ

м.Київ

2008-02-18

Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії Бурмака Микола Олексійович, розглянувши за дорученням Голови Комісії від 01 лютого 2008 року №46-КФ у присутності провідного спеціаліста департаменту корпоративних відносин Цимбровича Олександра Володимировича, начальника відділу супроводження розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління Герасименко Наталії Григорівни та представника закритого акціонерного товариства “ФК Сократ” – Міркевич Ірини Степанівни (за дорученням б/н від 31 січня 2008 року) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ “ФК Сократ”, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, н/п №147 (літ.А), к.1, код за ЄДРПОУ 21645965, поточний рахунок №26501991000679 у ВАТ Банк «БІГ Енергія»,

ВСТАНОВИВ:

згідно з актом від 31 січня 2008 року №19-КФ про правопорушення на ринку цінних паперів під час розгляду документів, наданих закритим акціонерним товариством «ФК Сократ» для реєстрації випуску акцій (вх. №22273 від 26.12.2007р.), було виявлено факт порушення чинного законодавства, а саме: не надруковано в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «ФК Сократ», які відбулися 14.11.2007р., що є порушенням вимог ст. 43 Закону України “Про господарські товариства”, відповідно до якої повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. Згідно з поясненнями уповноваженого представника товариства Міркевич І.С., оскільки публікація в місцевому друкованому виданні передбачає публікацію у виданні за місцезнаходженням емітента, то емітент вважав публікацію у “Бюлетень.Цінні папери“ належним виконанням вимоги про публікацію в місцевому друкованому виданні. Враховуючи наведене та керуючись п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та п.18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства, а саме: неопублікування в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства «ФК Сократ», які відбулися 14.11.2007р., закритому акціонерному товариству “ФК Сократ”, винести попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії _____________________________М. Бурмака