Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


16.07.2010

Постанова № 87/1-ЛУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Луганське ТУ


ПОСТАНОВА № 87/1-ЛУ

м.Луганськ

2010-07-16

Я, уповноважена особа Комісії - т.в.о. начальника Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Меньшикова Світлана Геннадіївна, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні : Відкрите акціонерне товариство \\\"Лисичанськвугілля\\\" Код за ЄДРПОУ: 32359108 Адреса: 93100 м.Лисичанськ район вул.Малиновського, 1 Банківські реквізити: р/р 2600330140985 в Лисичанському відділенні Промінвестбанку, МФО 304416

ВСТАНОВИВ:

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів здійснено в присутності представника ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" Толмачової Е.А. (довіреність №36 від 25.05.2010р.). 02.04.2010р. та 07.04.2010р. в господарській діяльності ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" відбулись дії, які відповідно до ст. 41 Закону України \\\"Про цінні папери та фондовий ринок\\\" можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Особливі інформації від 02.04.2010р. та 07.04.2010р. ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" було розкрито шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні в газеті \\\"Бюлетень. Цінні папери України\\\" 27.05.2010р. Зазначені відомості підтверджуються наданою особливою інформацією у паперовій формі (вх. №1382 від 02.06.2010р.). Відповідно до вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р. (із змінами та доповненнями), (далі - Положення), розкриття особливої інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється протягом п\\`яти робочих днів з дати вчинення дії. В зазначений термін особливі інформації від 02.04.2010р. та 07.04.2010р. ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" в офіційному друкованому виданні розкрито не було, що є порушенням вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення. Такі дії ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” – неопублікування інформації. По справі 87-ЛУ про правопорушення на ринку цінних паперів з 24.06.2010р. по 07.07.2010р. провадження у справі було зупинено у зв\\`язку з необхідністю в здійсненні додаткової перевірки щодо застосування теруправлінням норм чинного законодавства України. 07.07.2010р. провадження у справі відновлено, правопорушення в частині розкриття особливих інформацій від 02.04.2010р. та 07.04.2010р. в офіційному друкованому виданні виділено в окреме провадження і присвоєно виділеній справі №87/1-ЛУ. Обставинами, що пом’якшують відповідальність ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\", є тяжкий фінансовий стан, що підтверджується довідкою управління Пенсійного фонду України в місті Лисичанську Луганської області № 21792407 від 15.07.2010р., визнання вини юридичною особою в особі представника при розгляді справи. Обставин, що обтяжують відповідальність ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\", не встановлено. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 87-ЛУ від 15.06.2010 року, матеріалами справи. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 14 статті 8, ст. 9, абз.1 п. 5 ч. 1 ст. 11, ст.12 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та підпункту 1.5 пункту 1 розділу XVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07р. №2272 (із змінами),

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери - нерозміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, застосувати до ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 255 (двісті п\\`ятдесят п\\`ять) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок 31115106700051 в ГУ ДКУ в Луганській області за балансовим рахунком 3111 \\\"Надходження до загального фонду державного бюджету\\\", МФО 804013, код 24180679, код бюджетної класифікації 21081100 \\\"Адміністративні штрафи та інші санкції\\\", символ 106, протягом 15 днів з дня отримання цієї постанови. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. 3. Зобов\\`язати ВАТ \\\"Лисичанськвугілля\\\" розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Луганське територіальне управління ДКЦПФР за адресою 91000, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в, кім. 527. Ця постанова набирає чинності з дня її винесення. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або до суду у встановленому законодавством порядку. У разі ненадання копії розрахункового документу до Луганського територіального управління ДКЦПФР в 15-денний термін з моменту отримання постанови, стягнення штрафу буде здійснене в судовому порядку. Уповноважена особа Комісії ____________ (підпис)