Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


27.11.2003

Постанова № 575-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 575-КФ

м. Київ

2003-11-27

Я, уповноважена особа Комісії - член Комісії Бірюк Сергій Олексійович, за дорученням Голови Комісії від 14.11.2003 р. №148-КФ, розглянувши у присутності заступника начальника відділу управління корпоративних Туркової Олени Миколаївни, головного спеціаліста юридичного управління Томишин Світлани Василівни та уповноваженого представника ЗAT "Укрінмедстрах" - Нікітіної Олександри Олексіївни, ______) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні у відношенні закритого акціонерного товариства "Укрінмедстрах", 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, код за ЄДРПОУ 24745673, тел. 216-84-74,

ВСТАНОВИВ:

згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 07.11.2003 р. №206-КФ закритим акціонерним товариством "Укрінмедстрах" порушено вимоги чинного законодавства, а саме: несвоєчасно надано до Комісії (вхід. №5308 від 16.10.2003 р., зміни до статуту товариства зареєстровано 20.11.2002 р.) документи для реєстрації випуску акцій, тим самим порушено вимоги пункту 2.1. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії №167 від 11.06.2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.07.2002 за №587/6875, відповідно до якого не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації статуту або змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, товариство повинно подати до реєструвального органу документи для реєстрації випуску акцій. Згідно з поясненнями уповноваженого представника ЗАТ "Укрінмедстрах" документи не були своєчасно надані через несвоєчасне оформлення необхідного пакету документів. Ураховуючи наведене та керуючись абзацом 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27, -

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії, а саме за несвоєчасне подання інформації, на закрите акціонерне товариство "Укрінмедстрах" накласти штраф у розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України по коду 23030300 бюджетної класифікації, символ 101, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до господарського суду у встановленому чинним законодавством порядку.