Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


24.11.2003

Постанова № 565-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 565-КФ

м. Київ

2003-11-24

Я, уповноважена особа Комісії - т.в.о. начальника управління корпоративних фінансів Борисенко Андрій Миколайович на підставі доручення Голови Комісії від 15.07.2003 р. №25-КФ, розглянувши у присутності заступника начальника відділу управління корпоративних Туркової Олени Миколаївни та уповноваженого представника ЗАТ "Укрінмедстрах" - Нікітіної Олександри Олексіївни, _______), матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні у відношенні закритого акціонерного товариства "Укрінмедстрах", 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, код за ЄДРПОУ 24745673, тел. 216-84-74,

ВСТАНОВИВ:

згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 07.11.2003 р. №205-КФ закритим акціонерним товариством "Укрінмедстрах" було порушено вимоги підпункту е) пункту 2.2. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від 11.06.2002 р. №167, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2002 за №587/6875, а саме: до дня реєстрації змін до статуту товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, не було сплачено не менше 50 відсотків номінальної вартості акцій додаткової емісії. Згідно з поясненнями уповноваженого представника ЗАТ "Укрінмедстрах" оплата 50 відсотків номінальної вартості акцій додаткової емісії не здійснена до реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням. розміру статутного фонду, у зв'язку з необізнаністю акціонерів з вимогами чинного законодавства. Ураховуючи наведене та керуючись п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п. 18.5 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог чинного законодавства, закритому акціонерному товариству "Укрінмедстрах" винести попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до арбітражного суду у встановленому чинним законодавством порядку.