Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


09.02.2004

Постанова № 35-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 35-КИ

м. Київ

2004-02-09

Я, Уповноважена особа Комісії, заступник начальника Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області - Столярова Ірина Леонідівна,діюча на підставі доручення від 26.01.04 р. №31-КИ, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні AT "Український інноваційний банк", місцезнаходження: вул. Інститутська, 12-А, м. Київ, код ЄДРПОУ 05839888, к/р 32008170901 в головному управлінні НБУ по м. Києву та Київській області, тел. 247-22-51,

ВСТАНОВИВ:

Робочою групою Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області у складі: керівника групи - провідного спеціаліста відділу контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області - Садового В.В. та члена групи -провідного спеціаліста відділу контролю за діяльністю емітента Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Тощева Р.В. на підставі Доручення Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області від 09.01.2003 року №01-КИ у термін з 12 по 15 січня 2003 р. було проведено перевірку діяльності AT "Український інноваційний банк". За результатами перевірки діяльності AT "Український інноваційний банк" було виявлено порушення вимог чинного законодавства, про що Уповноваженою особою Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області заступником начальника Управління Столяровою І.Л. було складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів від 19.01.2004 року №35-КИ. Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 26.01.2004 р. №35-КИ встановлено факт недотримання акціонерним товариством "Український інноваційний банк" вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів ДКЦПФР, а саме: п. 2.5.1.8 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Рішенням ДКЦПФР від 14.03.2001 року №49/60 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №145 від 29.11.2001 р. №80 від 06.08.2002 р. (далі - Ліцензійні умови) - станом на 15.01.2004 р. в AT "Укрінбанк" діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів здійснює менш ніж чотири сертифікованих фахівця; п. 3.6. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішення ДКЦПФР від 26.05.1998 року №60 (далі- Положення №60) - журнал обліку записів системи реєстру ______), який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. не містить таких реквізитів: реквізити документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру (або вид документу та посилання на запис про нього в іншому журналі); дані про сторони операцій (номери особових рахунків); дані документів, направлених сторонам операцій за результатами її виконання (або вид документу, реєстраційний номер за журналом запитів або за окремим реєстраційним журналом); п. 3.8 Положення №60 - журнал виданих, втрачених та погашених сертифікатів акцій ______) який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. не містить такі дані: серія сертифіката; сумарна номінальна вартість іменних паперів, права на які засвідчується сертифікатом; підстава для видачі сертифіката (первинне розміщення цінних паперів, перехід права власності; видача на заміну погашеного тощо) з посиланням на відповідні документи; прізвище, ім'я, по батькові особи яка отримала сертифікат або дані документа, який підтверджує відправлення сертифіката; підстава для погашення сертифіката (перехід права власності, втрата або пошкодження тощо) з посиланням на відповідні документи; прізвище, ім'я, по батькові відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував погашення сертифікату. п. 3.9 Положення №60 - журнал обліку адміністративних операцій системи реєстру ________) який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. не містить таких даних: реквізити документів, що є підставою для внесення змін до особового рахунку (вид документу реєстраційний номер, дата отримання; номер особового рахунку; п. 4.4.5 Положення №60 - анкета юридичної особи ________) від 14.02.2000 р. не містить реквізитів, що заповнюються реєстратором, а саме: реєстраційний номер анкети та дату реєстрації; тип особи; номер особового рахунку зареєстрованої особи, дату його відкриття, номер запису про відкриття рахунку у журналі; підпис, прізвище, ім'я по батькові та посаду відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету. Анкети юридичної особи _______) не містить обов'язкового реквізиту, що вказується зареєстрованою особою, а саме -- дату заповнення анкети, а також реквізитів, що заповнюються реєстратором: тип особи та посаду відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету. На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні AT "Український інноваційний банк " був присутній представник юридичної особи Матвійчук Д.О. ________), який діяв за Довіреністю №30 від 26 січня 2004 року. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні AT "Український інноваційний банк" відбувся за участю представника юридичної особи - Матвійчука Д.О. ______), який діяв за Довіреністю №30 від 26 січня 2004 року, та представника Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - провідного спеціаліста відділу правозастосування Борисенко А.О. До розгляду справи AT "Український інноваційний банк" надало письмові пояснення та документи (лист від 26.01.04 р. вх. №239/20), де вказало наступне: 1. Станом на 15.01.03 року діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів в AT "Укрінбанк" здійснювало 3 сертифікованих особи, четвертий сертифікований фахівець звільнився за власним бажанням (копія наказу №467-к від 04.12.2003 р.). 2. Реєстратор AT "Укрінбанк" на сьогоднішній день використовує програму ведення системи реєстрів власників іменних цінних паперів _______) версія 6.0/2002,що.відповідає вимогам Положення №60. 3. Анкети юридичних осіб на день розгляду повністю відповідають вимогам Положення №60. При перевірці вищевказаних документів було встановлено наступне: відповідно до п. 2.5.1.8. Ліцензійних умов - для банку кількість сертифікованих фахівців не може бути менше чотирьох, а станом на 15.01.2004 р. в AT "Укрінбанк" діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів здійснює менш. ніж чотири сертифікованих фахівця, що є порушенням вищевказаного пункту. п. 3.6. Положення №60 - в журнал обліку записів системи реєстру ______) який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. внесено такі дані: реквізити документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру (або вид документу та посилання на запис про нього в іншому журналі); дані про сторони операцій (номери особових рахунків); дані документів, направлених сторонам операцій за результатами її виконання (або вид документу, реєстраційний номер за журналом запитів або за окремим реєстраційним журналом), що свідчить про усунення даного порушення на момент розгляду. п. 3.8 Положення №60 - в журнал виданих, втрачених та погашених сертифікатів акцій _______) який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. внесено такі дані: серія сертифіката; сумарна номінальна вартість іменних паперів, права на які засвідчується сертифікатом; підстава для видачі сертифіката з посиланням на відповідні документи; прізвище, ім'я, по батькові особи яка отримала сертифікат та дані документа, який підтверджує відправлення сертифіката; підстава для погашення сертифіката (перехід права власності, втрата, або пошкодження тощо) з посиланням на відповідні документи; прізвище, ім'я, по батькові відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував погашення сертифікату, що свідчить про усунення даного порушення на момент розгляду. п. 3.9 Положення №60 - в журнал обліку адміністративних операцій системи реєстру ________), який вівся AT "Укрінбанк" в період з 01.01.98 р. по 15.05.01 р. внесено такі дані: реквізити документів, що є підставою для внесення змін до особового рахунку (вид документу реєстраційний номер, дата отримання; номер особового рахунку, що свідчить про усунення даного порушення на момент розгляду. п. 4.4.5 Положення №60 - в анкету юридичної особи ______) від 14.02.2000 р. внесено: реєстраційний номер анкети та дату реєстрації; тип особи; номер особового рахунку зареєстрованої особи, дату його відкриття, номер запису про відкриття рахунку у журналі; підпис, прізвище, ім'я по батькові та посаду відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету, що свідчить про усунення даного порушення на момент розгляду. Анкети юридичної особи ________) не містить обов'язкового реквізиту, що вказується зареєстрованою особою, а саме — дату заповнення анкети, а також реквізитів, що заповнюються реєстратором: тип особи та посаду відповідального фахівця реєстратора, який обробив анкету, що є порушенням п. 4.4.5 Положення №60. Враховуючи наведене та керуючись п. 5, п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.5 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог нормативних актів Комісії винести AT "Український інноваційний банк" попередження. 2. Винести AT "Український інноваційний банк" Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.