Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація КУА

Приватне акціонерне товариство «Компанії з управління активами «Славутич-Інвест» - 23848885

Річна інформація КУА за 2010

Склад регулярної інформації

Інформація про корпоративний інвестиційний фонд Переглянути
Інформація про ІСІ Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний фонд Переглянути
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду Переглянути
Перелік інвестицій в цінні папери Переглянути
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна Переглянути
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках Переглянути
Перелік інвестицій у банківські метали Переглянути
Перелік інших інвестицій Переглянути
Дебіторська заборгованість Переглянути
Річна фінансова звітність Переглянути
Аудиторський висновок Переглянути