Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" - 32987822

Дата, на яку складено інформацію: 23.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
23.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) ПІФ "РЕМІ - ПРОСПЕКТ" (ПрАТ КУА "АКАДЕМIЯ IНВЕСТМЕНТС" (ПІФ "РЕМІ - ПРОСПЕКТ") 32836032 Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний UA4000005433 362 10248.01271