Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акціонерне товариство "Український iнноваційний банк" - 05839888

Дата, на яку складено інформацію: 29.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
29.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000108823 15000 1004.86
29.08.2013 Договір доручення (продаж) Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" 05839888 Акція проста бездокументарна іменна UA1005321005 500000 0.0074
29.08.2013 Договір на виконання договору доручення (продаж) Публiчне акцiонерне товариство "Український iнновацiйний банк" 05839888 Акція проста бездокументарна іменна UA1005321005 500000 0.0074