Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акціонерне товариство "Український iнноваційний банк" - 05839888

Дата, на яку складено інформацію: 02.09.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
02.09.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000108823 30000 1005.83