Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ" - 21645965

Дата, на яку складено інформацію: 27.03.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
27.03.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Відкрите акціонерне товариство "Біотехмет" 36337507 Акція проста документарна іменна UA4000053813 104313 5.146
27.03.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Відкрите акціонерне товариство "Екопаливо-Україна" 35531471 Акція проста документарна іменна UA4000023964 218000 6.725
27.03.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) ВАТ «Укрхіменергія» 36199046 Акція проста документарна іменна UA4000046460 760433 6.989
27.03.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Відкрите акціонерне товариство «НВП «Поділля» 35467490 Акція проста документарна іменна UA4000028997 601832 0.356