Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ" - 21645965

Дата, на яку складено інформацію: 03.04.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
03.04.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" 00127522 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000112114 1500 1000