Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" - 32987822

Дата, на яку складено інформацію: 30.04.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
30.04.2013 Договір доручення (продаж) Донецька міська рада 26502957 Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна UA4000045595 9734 9558500