Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" - 32987822

Дата, на яку складено інформацію: 22.05.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
22.05.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) ПрАТ КУА "Академiя Iнвестментс"ПIФ "РЕМI-Проспект" НВЗТ 32836032 Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний UA4000005433 315 3245760