Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ" - 21645965

Дата, на яку складено інформацію: 19.06.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
19.06.2013 Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" 00127522 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000112114 490 1000