Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ" - 32987822

Дата, на яку складено інформацію: 21.06.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
21.06.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) ПрАТ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "IНВЕСТ РЕЙТИНГ" 33771029 Акція проста бездокументарна іменна UA4000088231 3042715 3895900