Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАДЕКС-ТРЕЙД" - 35017751

Дата, на яку складено інформацію: 29.07.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
29.07.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Публічне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод" 05755625 Акція проста бездокументарна іменна UA4000101711 3700 4.2352
29.07.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Публічне акціонерне товариство "Запорізький завод надпотужних трансформаторів" 13604509 Акція проста бездокументарна іменна UA4000102974 3100 5.3976