Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ" - 21645965

Дата, на яку складено інформацію: 31.07.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
31.07.2013 Договір доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 14736 10
31.07.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 5850 10
31.07.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 5850 10
31.07.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 3000 10
31.07.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 30 10
31.07.2013 Договір на виконання договору доручення (купівля) АТ "ІнфоПлюс" 16400836 Акція проста бездокументарна іменна UA4000119317 6 10