Ми робимо
інформацію доступною
Розкриття інформації

Публічне акціонерне товариство "Український iнноваційний банк" - 05839888

Дата, на яку складено інформацію: 16.08.2013
Дата вчинення правочину (виконання договору) Вид правочину Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
16.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000108823 40000 1007.14
16.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) Мiнiстерство фiнансiв України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000108823 40000 993.18
16.08.2013 Договір купівлі/продажу (купівля) ЗНВПІФ «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» (ТОВ "КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ») 38404576 Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний UA4000150601 40000 1000
16.08.2013 Договір купівлі/продажу (продаж) ЗНВПІФ «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» (ТОВ "КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ») 38404576 Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний UA4000150601 40000 1000.04