Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Ковальов Петро Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "Український iнститут iз проектування i розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної iнфраструктури "Дiпрозв"язок"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03680 м.Київ Солом"янська, 3
4. Код за ЄДРПОУ 01168185
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 248-92-19 248-92-19
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 137 Вiдомостi НКЦПФР 24.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://emitent.tetra-studio.com.ua/dz в мережі Інтернет 24.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.07.2017 припинено повноваження Член НР Здрилюк Свiтлана Григорiвна
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Члена НР Здрилюк Свiтлани Григорiвни прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.


21.07.2017 припинено повноваження Голова НР Корнейко Олександр Васильович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Голови НР Корнейко Олександра Васильовича прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.21.07.2017 припинено повноваження Член НР Кiльчицький Євген Васильович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Члена НР Кiльчицького Євгена Васильовича прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.
21.07.2017 припинено повноваження Член НР Пiслегiн Олександр Миколайович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Члена НР Пiслегiна Олександра Миколайовича прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.
21.07.2017 припинено повноваження Член НР Шестак Iгор Васильович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Члена НР Шестак Iгора Васильовича прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.21.07.2017 припинено повноваження Член НР Дишлюк Петро Михайлович
посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
0
Зміст інформації:
Посадова особа тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження Члена НР Дишлюк Петра Михайловича прийняте 29.05.2017 р. Наказом Адмiнiстрацiї Держспецзв’язку за № 314. Повiдомлення отримано 21.07.2017 р. вх.№ 152.
Паспортнi данi фiзичної особи: посадова особа вiдмовилась надати паспортнi данi.
Посадова особа володiє 0% вiд СК АТ.
Пропрацювала на посадi з 25.12.2012.