Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Адміністратори НПФ та управителі ФОН і ФФБ розраховуватимуть пруденційні показники


04.05.2020 13:18

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) схвалила зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками.

По-перше, стосовно управителів ФОН та ФФБ на даний час розпорядженням Нацкомфінпослуг регулюється нагляд за дотриманням ними таких фінансових нормативів та показників: коефіцієнту залучення коштів, нормативу поточної ліквідності, нормативу платоспроможності, розміру резервного фонду. Для дотримання принципів послідовності та наступництва у питанні державного регулювання у цій сфері Комісія імплементує зазначені вимоги до своїх нормативно-правових актів.

Проектом рішення пропонується запровадити регулярний розрахунок зазначених показників: для коефіцієнта залучення коштів, нормативів поточної ліквідності та платоспроможності – станом на кінець кожного місяця, а для розміру резервного фонду – щорічно, після здійснення відрахувань до нього.

По-друге, стосовно адміністраторів НПФ на даний час пруденційних показників нормативно-правовими актами взагалі не встановлено. Тому проектом рішення пропонується запровадити для адміністраторів НПФ регулярний щомісячний розрахунок таких пруденційних показників: норматив достатності власних коштів, коефіцієнт покриття операційного ризику, норматив поточної ліквідності.

«Пруденційний нагляд є важливою частиною системи державного нагляду і сприяє дотриманню фінансової стабільності роботи учасників фінансового ринку і мінімізації ризиків. Оскільки фонди фінансування об’єктів будівництва та адміністратори НПФ з липня переходять під нагляд НКЦПФР, на них будуть розповсюджуватися аналогічні вимоги, як і до інших професійних учасників ринку. Наразі ми знаходимось в активній дискусії з ринком щодо термінів початку розрахунку пруденційних показників цими компаніями і ми очікуємо на їх  коментарі», - прокоментував Олександр Панченко, член НКЦПФР.

Зазначені зміни схвалені з метою приведення нормативно-правового акту Комісії у відповідність до вимог Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» («спліт»). Нагадаємо, що цим законом на Комісію покладені нові повноваження, зокрема щодо регулювання діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Джерело: вебсайт НКЦПФР


Теги: | НПФ | ФОН | ФФБ | пруденційний нагляд |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.