Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

До уваги депозитарних установ: набрали чинності зміни до порядку звітування


2017-10-11 16:24:16

НКЦПФР звертає увагу  емітентів цінних паперів на необхідність невідкладно здійснити оновлення інформації в системі депозитарного обліку

06.10.2017 року набрали чинності зміни до «Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затверджені Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 року №584.

Зміни до Положення були внесені у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 23 березня 2017 року Закону щодо підвищення рівня корпоративного управління  в акціонерних товариствах №1983-ІІІ. Цей Закон серед іншого підвищив вимоги до розкриття інформації, зокрема змінив статтю 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині обов’язковості розкриття інформації про власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5% і більше акцій та інформації про власників акцій приватних акціонерних товариств, пакет яких становить 10% і більше.

Ці зміни передбачають розмежування інформації про акції публічних акціонерних товариств та акції інших акціонерних товариств. З цієї причини до складу адміністративних даних було додане поле «Дані про емітента: організаційно-правова форма».

Розкриття депозитарними установами інформації про власників пакетів акцій здійснюється на підставі інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, з урахуванням даних з реєстру кодів цінних паперів, присвоєних Центральним депозитарієм цінних паперів. При цьому, зміни інформації в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо інформації про емітента та випущених ним цінних паперів вносяться за ініціативою, розпорядженням та на підставі інформації, наданих цим самим емітентом.

На даний час, виявлено чимало розбіжностей, зокрема, інформації про організаційно-правову форму емітента в системі депозитарного обліку та відповідної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зважаючи на це, емітенти цінних паперів повинні невідкладно здійснити оновлення або корегування інформації, яка міститься в їх анкетних даних в Центральному депозитарії цінних паперів, а також постійно оновлювати зазначену інформацію  у відповідності до вимог договорів про обслуговування їх випусків.

Емітент несе відповідальність  за невиконання дій, передбачених зазначеним договором, відповідно до умов договору та вимог законодавства.

Джерело: веб-сайт НКЦПФР

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.