Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

До уваги користувачів Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності"


26.01.2023 12:38

Нагадуємо суб’єктам звітування, визначеним частиною 5 статті 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також підприємствам, які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та, відповідно, які зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі, про оголошення регуляторами початку подання (завантаження) річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, до Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності" в електронному форматі.

Електронний файл Таксономії UA МСФЗ XBRL 2021 (v1.1) оприлюднено для використання при складанні фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності у 2022 році на офіційних сайтах регуляторів, Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (www.nssmc.gov.ua), Національного банку України (www.bank.gov.ua), та на офіційному сайті Системи фінансової звітності (www.frs.gov.ua).

Суб’єктам звітування, зареєстрованим в Центрі збору фінансової звітності, направлені шаблони звітів в особисті кабінети користувачів, за відповідний звітний період, з урахуванням методу складання звітності, який був визначений суб’єктом звітування в 2021 році.
Якщо суб’єктом звітування обрано інший варіант складання фінансової звітності, ніж в 2021 році, а також суб’єктам звітування, які почали складати консолідовану річну та консолідовану проміжну фінансову звітність за 2021, потрібно повідомити про це регулятора на електронну адресу xbrl.registration@nssmc.gov.ua (для суб’єктів звітування, регулювання яких віднесено до повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків) або на електронну адресу xbrl.registration@bank.gov.ua (для суб’єктів звітування, регулювання яких віднесено до повноважень Національного банку України). В такому повідомленні необхідно вказати назву суб’єкту звітування та його код ЄДРПОУ.

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Враховуючи настання звітного періоду для складання річної звітності за 2022 рік, визначені наступні технічні терміни подання фінансової звітності на основі таксономії в електронному форматі:
Фінансова звітність за 2021 рік – 01 березня 2023 року.
Консолідована фінансова звітність за 2021 рік – 01 квітня 2023 року.
Перший квартал 2022 року – 31 березня 2023 року.
Консолідована перший квартал 2022 року – 30 квітня 2022.
Перше півріччя (в тому числі консолідована) 2022 року – 20 травня 2023 року.
Дев’ять місяців (в тому числі консолідована) 2022 року – 20 травня 2023 року.

Незважаючи на запропоновані вище технічні терміни подання фінансової звітності на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL за минулі звітні періоди, регулятори звертаються з проханням докласти максимум зусиль для подання фінансової звітності в електронному форматі за 2021 рік та проміжної фінансової звітності за 2022 рік для того, щоб мати достовірну, порівняльну інформацію для складання електронного формату річної фінансової звітності за 2022 рік.

З метою інформаційної підтримки з технічних питань подання звітності суб’єкти звітування можуть звертатися до Центру збору фінансової звітності "Система фінансової звітності" за телефонами "гарячої лінії", зазначеними на офіційному сайті Системи фінансової звітності (www.frs.gov.ua). Для оперативного реагування службою технічної підтримки, суб’єктам звітування рекомендується надсилати опис помилок на електронну пошту support@frs.gov.ua.


Теги: | таксономія | звітність | СФЗ |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.