Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Інформація щодо опису СПП Кабінету інформаційних послуг ДУ АРІФРУ


23.07.2020 14:48

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", що є особою, уповноваженою на надання інформаційних послуг на фондовому ринку з оприлюднення регульованої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) про ринок цінних паперів та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до рішень НКЦПФР від 15.02.2019 №83,84, у відповідь на численні запити професійних учасників фондового ринку з метою виконання п. 4 рішення НКЦПФР від 29 квітня 2020 року № 211 «Про внесення змін до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку» від 29.04.2020 N 211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17/06/2020 р. за N 538/34821, інформує про наступне.

Відповідно до вищезазначеного рішення професійні учасники фондового ринку у термін до 01 серпня 2020 року повинні подати інформацію про спеціалізовані програмні продукти (СПП) до НКЦПФР.

Пунктом 4 Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку передбачено, що професійний учасник фондового ринку, який використовує СПП для провадження професійної діяльності та/або створив СПП, придбав права на використання СПП, надає інформацію до Комісії про такий СПП.

Інформація про інші програмні продукти для використання на фондовому ринку, які не належать до СПП, надається за згодою заявника, зокрема, щодо взаємодії з особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.

Отже, згадана норма (опція) не зобов`язує професійного учасника фондового ринку подавати інформацію про ПТК “Кабінет Інформаційних Послуг”, що використовується професійними учасниками під час надання інформаційних послуг ДУ “АРІФРУ”.

За бажанням, професійний учасник може сформувати інформацію про СПП за допомогою SMIDA XML Reports (xmlrep.smida.gov.ua), зазначивши, зокрема, щодо Кабінету ІП, наступні відомості:

Елемент XML

Призначення

Значення

Z_P_NAZ

Назва програмного продукту

Кабінет інформаційних послуг

Z_P_VERSION

Версія програмного продукту

 

Z_PR_NAME

Найменування юридичної особи (П.І.Б. фізичної особи – підприємця, фізичної особи), розробника програмного продукту

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Z_PR_EDR

код за ЄДРПОУ юридичної особи, розробника програмного продукту (для юридичної особи)

21676262

Z_PR_ADR

місцезнаходження розробника програмного продукту

03150, м.Київ, вул Антоновича, буд. 51, офіс 1206

Z_PR_TEL

контактні дані розробника програмного продукту - телефон (за наявності)

+38 044 498 38 15

Z_PR_MAIL

контактні дані розробника програмного продукту - адреса електронної пошти (за наявності)

office@smida.gov.ua

Z_P_MISION

призначення програмного продукту, стислий опис можливостей

Кабінет ІП дозволяє оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог

FP_DOCS

перелік документації до програмного продукту, яка є у розпорядженні заявника

Інструкція користувача

FP_FUNCT

опис функціональних можливостей програмного продукту

отримання Агентством інформації від суб’єктів подання;

перевірка Агентством інформації, отриманої від суб’єктів подання;

передавання Агентством до Комісії отриманих від суб’єктів подання

регламентованих даних;

оприлюднення Агентством регульованої інформації від імені

учасника фондового ринку в ЗБД НКЦПФР;

передавання Агентством суб’єктам подання інформації про

результати обробки отриманої від них інформації;

зберігання отриманої від суб’єктів подання інформації та документів

щодо її обробки.

FP_FUNCTBOT

зазначити, чи використовується програмний продукт як бот

«0» - ні, «1» -так (у разі здійснення операцій з торгівлі цінними паперами на фондовій біржі)

ні

FP_APROTECT

опис реалізованих механізмів (процедур) для унеможливлення несанкціонованого знищення/модифікації, підроблення, копіювання інформації (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України) у тому числі дублювання системних, програмно-технічних засобів для забезпечення збереження інформації та унеможливлення її знищення

фізичне обмеження доступу до технічних засобів ПТК, охоронна і пожежна сигналізація, система забезпечення безперебійного (гарантованого) живлення;

антивірусний захист програмного забезпечення та інформації

клієнта;

застосування міжмережевих екранів та шифрованого каналу передачі даних;

розгалуження прав користувачів ПТК, авторизація користувачів за допомогою КЕП;

регулярне резервне копіювання інформації.

 

FP_BACKUP

наявність можливості забезпечення резервування інформації

«0» - ні, «1» -так

так

 

FP_MA

можливість відокремленого ведення обліку одночасно (для програмних продуктів, які використовуються для депозитарної діяльності Центрального депозитарію) «0» - ні, «1» -так

 

FP_DEPBAL

інформація про забезпечення формування депозитарного балансу (для програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України)

ні

FP_IPROTECT

інформація про наявність вбудованих механізмів захисту інформації у разі призначення програмного продукту для обробки інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено законодавством

Інформація подається виключно у вигляді електронних документів, які перевіряються стандартним для електронних документів способом, а саме: шляхом перевірки накладених КЕП та відповідності хеша підпису

FP_ARHIV

інформація про створення спеціалізованим програмним продуктом архіву даних у разі, якщо архівація даних передбачена технічним завданням або аналогічним за змістом документом, наведена у документації до програмного продукту (навести термін зберігання архіву відповідно до законодавства)

Всі подані електронні документи зберігаються у вигляді файлів на серверах.

Впроваджене автоматичне резервне

копіювання ПТК, а саме:

образів віртуальних серверів, в яких ПТК функціонує; баз даних; документів клієнтів, програмного коду, файлів налаштувань.

Виконується повне резервне копіювання без переривання надання

послуг. Автоматична реплікація даних між головною та резервною локаціями

виключає можливість втрати даних.

 

FP_SUP_NAME

інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: повне найменування того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

FP_SUP_EDR

інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: код за ЄДРПОУ того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту

21676262

FP_SUP_ADR

інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: місцезнаходження того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту

03150, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206

FP_SUP_LVL

інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту: рівень відповідальності за працездатність програмного продукту того, хто здійснює супроводження та технічну підтримку програмного продукту

Всі функції Кабінету інформаційних послуг доступні в режимі 24/7 окрім активації

Кабінету інформаційних послуг зареєстрованого в системі учасника фондового

ринку. Активація відбувається виключно в робочі години: будні з 9-00 до

18-00.

Технічна підтримка здійснюється в робочі години (будні з 9-00 до 18-00).

FP_SUP_TYP

Вид супроводження та технічної підтримки (адміністрування технічної частини, програмного забезпечення; супроводження системи управління базами даних; моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек що використовуються у роботі; відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному продукті, зокрема що пов’язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису; внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв’язку із прийняттям змін до законодавства; тощо)

- адміністрування технічної частини, програмного забезпечення;

- супроводження системи управління базами даних;

- моніторинг та оновлення стану довідників, каталогів, бібліотек що використовуються у роботі;

- відслідковування нестандартних ситуацій під час експлуатації та відновлення працездатності технологічних процесів, що реалізовані в програмному продукті, зокрема що пов’язані з процедурами застосування засобів кваліфікованого електронного підпису;

- внесення змін до користувацького інтерфейсу, програмного забезпечення, інших функціональних складових програмного забезпечення, в тому числі у зв’язку із прийняттям змін до законодавства;

- консультаційна підтримка користувачів;

- надання офіційних відповідей на запити клієнтів щодо надання послуг.

FP_SUPROVOD

Інша інформація про супроводження та технічну підтримку програмного продукту, зокрема з використання аутсорсінгу

Аутсорсінг не використовується

FP_CSZI

інформація щодо реалізації захисту інформації із зазначенням наявності та реквізитів атестату відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам законодавства (за наявності)

Атестат відповідності ДССЗЗІ №17571 від 28/09/18 та №18107 від 04/12/2018

FP_CRYPDOC

інформація про наявність документів щодо відповідності засобів криптографічного захисту інформації, що використовуються в СПП, вимогам законодавства

Засіб КЕП "Крипто Автограф" Експертний висновок ДССЗЗІ №04/03/01-1258 від 12/04/2017

IK_INTEGRAT

Відомості щодо інформаційно-комунікаційних можливостей програмного продукту в частині реалізації інтеграції програмного продукту з іншим програмними продуктами для виду/видів діяльності на фондовому ринку

Кабінет ІП не інтегровано з іншими програмними продуктами

IK_CLOUD

Відомості про інформаційно-комунікаційні можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів, які переносять обчислювальні ресурси на віддалені інтернет-сервери

відсутні

IK_CLOUDTECH

Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити технологію хмарних обчислень;

відсутні

IK_CLOUDMAKER

Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити найменування та реквізити юридичної особи – власника сервісу;

відсутні

IK_CLOUDADR

Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: зазначити місце розташування серверів хмарної інфраструктури;

відсутні

IK_CLOUDDEF

Відомості про можливості програмного продукту щодо роботи із використанням «хмарних» сервісів: опис стану захищеності сервісу, наявність сертифікатів (атестатів відповідності) системи захисту інформації сервісу, сертифікатів на систему управління якістю

відсутні


 

З повагою, ДУ «АРІФРУ»
22 липня 2020 року


Теги: | звіт | Кабінет інформаційних послуг | SMIDA XML Reports | СПП | програмний продукт | облік програмних продуктів |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.