Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Набирають чинності зміни до розкриття інформації емітентами цінних паперів


2017-10-19 11:58:04

Ключові зміни Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, які набирають чинності 05.11.2017 року.

Зміни у особливій інформації:

– зміна власників акцій:
10% і > простих акцій АТ (крім ПАТ); 
5% і > простих акцій ПАТ.

– набуття прямо або опосередковано:
контрольного пакета простих акцій АТ (50% і >);
значного контрольного пакета простих акцій АТ (75% і >);
домінуючого контрольного пакета простих акцій АТ (95% і >).

Емітенти цінних паперів можуть розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (https://stockmarket.gov.ua) повідомлення про суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента.
Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.

Рішення ДКЦПФР від 26.05.2006 року №324 «Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів» визнано таким, що втратило чинність. Його вимоги частково інтегровано у розділ VІ Положення.

Положення доповнено новим розділом Х «Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій».

Зміни внесені Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 року №603
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1096-17

Джерело: веб-сайт НКЦПФР

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.