Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

НКЦПФР, USAID та CFA Society Ukraine розробили нові програми кваліфікаційних іспитів для фахівців фондового ринку


30.01.2020 12:37

НКЦПФР за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», CFA Society Ukraine, фахівців МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» та представників саморегулівних організацій завершили перший етап реформи системи атестації фахівців фондового ринку та керуючих активами і представляють підготовлений спільно проект нової Програми кваліфікаційного іспиту.

Нагадаємо, впродовж 2018 – 2019 років було зроблено низку кроків, направлених на втілення реформи системи атестації, зокрема проведено аналіз ринкової практики, який включав репрезентативне опитування фахівців, та багатоетапне експертне обговорення кваліфікаційних вимог в процесі сертифікації фахівців.

«Висока активність компаній в опитуваннях, якісне заповнення ними анкет, свідчили про високу зацікавленість професійної спільноти в аналізі практики і в успішності спроби обґрунтованого встановлення кваліфікаційних вимог регулятора. Результати опитування реалістично зафіксували сучасний стан ринку і показали, чим насправді займається ринок, яким функціям віддає пріоритет. Водночас, опитування висвітлило незрілий стан ринку та допомогло ідентифікувати напрямки, що потребують розвитку та роз’яснювальної роботи», - зауважив Роберт Бонд, Керівник Проекту USAID«Трансформація фінансового сектору».

За результатами аналізу практики сформований обґрунтований перелік кваліфікаційних вимог до фахівців фондового ринку та керуючих активами, який став основою нової Програми кваліфікаційного іспиту.

«Проект цієї Програми відповідає затвердженій НКЦПФР схемі кваліфікаційного іспиту, враховує думку ринку та цілі державного регулювання. Ми задоволені, що так багато стейкхолдерів долучилося до створення нової програми. Наша кінцева мета – створити прозору систему атестації, засновану на незалежній оцінці кандидатів згідно з кращими світовими практиками», - наголосив Тимур Хромаєв, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі вивчення попиту з боку компаній ідентифіковано пріоритетні напрямки підвищення кваліфікації. Означена інформація може бути корисною для організаторів навчання, які готуватимуть кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту, та тих кандидатів, які готуватимуться самостійно на підставі цієї Програми.

Одночасно з проведенням аналізу ринкової практики фахівці CFA Society Ukraine провели ґрунтовне вивчення питання як на ринку ставляться до професійної етики, з цього приводу були проведені окремі публічні заходи, включаючи Дні етики фахівців фінансового ринку.

«Результати опитування в частині професійної етики демонструють нагальну потребу в просвітництві серед фахівців фондового ринку щодо застосування етичних норм в професійній діяльності, та важливість залученості професійної спільноти в процес впровадження Кодексу професійної етики учасників фондового ринку. Адже дотримання етики та добросовісна поведінка під час операцій з цінними паперами допоможуть підвищити довіру інвесторів до цього ринку, що сприятиме його сталому розвитку», - вважає Олексій Соболев, Президент «Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine.

Зі звітом «Аналіз практики фахівців фондового ринку України 2018-2019 р.» можна ознайомитись за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/documents/analiz-praktyky-fakhivtsiv-fondovoho-rynku-ukrainy/

Джерело: веб-сайт НКЦПФР


Теги: | сертифікація | навчання | кваліфікація |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.