Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

НКЦПФР констатує масштабні помилки та недоліки в звітності професійних учасників ринку


12.03.2019 10:44

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку констатує масштабні помилки та недоліки в фінансовій звітності професійних учасників фондового ринку. Невідповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) зафіксовано в звітності майже 70% учасників ринку. Близько половини порушили вимоги міжнародних стандартів аудиту.

НКЦПФР провела вибірковий аналіз – близько 40% оприлюдненої річної фінансової звітності та звітів незалежних аудиторів компаній з управління активами (КУА) і торговців цінними паперами (ТЦП) за 2017 рік.

Зокрема, серед КУА найбільш поширеними помилками є:

– невідповідність річної фінансової звітності вимогам МСФЗ – 67% КУА;

– аудиторські звіти КУА не в повній мірі відповідають Міжнародним стандартам аудиту або складені не у відповідності до передбаченої МСА структури – 51% КУА;

– невідповідність аудиторських звітів вимогам рішення №991 – 13%;

– звіти незалежного аудитора містять немодифіковану думку, висловлену аудитором, за наявності суттєвих невідповідностей річної фінансової звітності МСФЗ – 10%.

НКЦПФР зафіксувала також кілька випадків, коли КУА взагалі не оприлюднила на власному сайті річну фінансову звітність та звіт незалежного аудитора, або оприлюднила, але не засвідчену підписом керівника КУА та без підпису аудитора.

Серед торговців цінними паперами найбільш поширеними є помилки наступного характеру:

– невідповідність річної фінансової звітності МСФЗ – 60% ТЦП;

– звіти незалежного аудитора не відповідають вимогам Рішення №160 – 51% ТЦП;

– аудиторські звіти містять підставу для висловлення думки, яка, на думку НКЦПФР, не в повній мірі відповідає МСА, або укладені не у відповідності до передбаченої МСА структури – 45%;

– звіти незалежного аудитора містять немодифіковану думку, висловлену аудитором, за наявності суттєвих невідповідностей річної фінансової звітності МСФЗ – 13%;

– не оприлюднили на своєму сайті річну звітність та звіт аудитора 10% ТЦП.

НКЦПФР закликає учасників ринку відповідально поставитися до складання своєї фінансової звітності та проведення її незалежного аудиту, щоб уникнути можливих санкцій. За невідповідність фінансової звітності застосованій концептуальній основі та аудиторського звіту – вимогам регулятора НКЦПФР застосовує до учасників фондового ринку санкції у вигляді попередження. Крім того, у разі виявлення повторного порушення – вчинення ліцензіатом протягом двох років повторного порушення законодавства щодо ринку цінних паперів після застосування санкцій за аналогічне порушення – регулятор може позбавити порушника ліцензії.

Коментар Голови НКЦПФР Тимура Хромаєва:

“До 70% звітності не відповідає стандартам МСФЗ — це ознака того, що професійні учасники в своїй більшості або недостатньо кваліфіковані, або недостатньо вмотивовані. Обидва варіанти дуже погано характеризують національний фондовий ринок. Якщо одним словом – він непрозорий. Тому що помилкова звітність не може слугувати обгрунтованою підставою для вибору партнера на фондовому ринку. Адже неможливо оцінити їхній фінансовий стан, їхній професіоналізм.

Цим гравцям партнери не потрібні? Їм не потрібна репутація, їм не потрібна довіра? Як вони працюють? Єдине пояснення — вони кептивні, тобто є інструментами чи учасниками схематозу. І постраждати за такої якості ринку може не тільки державний бюджет чи безпосередні жертви фінансових зловмисників. Постраждати можуть всі, оскільки таке середовище не тільки погано реагуватиме на будь-які кризи, воно саме продукуватиме ці кризи.

Змінити ситуацію може тільки кардинальний перезапуск ринку. Ми підготували потрібні законодавчі зміни. Всі вони на різних стадіях розгляду в парламенті. Без їх ухвалення український фондовий ринок залишатиметься бідною схематозною лакуною серед багатих та ефективних ринків розвинутих країн-сусідів”.

Джерело: НКЦПФР


Теги: | звітність | КУА | НКЦПФР | МСФЗ | ЦП | торговці |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.