Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

З 1 січня 2018 року набувають чинності вимоги законодавства до ПАТ пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру


2017-10-12 15:02:06

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) нагадує, що з 1 січня 2018 року набувають чинності вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» до публічних акціонерних товариств пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру (лістингу) та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі. До 1 січня 2018 року діє вимога щодо перебування акцій публічних акціонерних товариств виключно у біржовому списку.

Розуміючи, що для великої частини публічних акціонерних товариств «публічний» статус є лише наслідком процесів приватизації і не дає жодної доданої вартості їх бізнесу, Комісія запропонувала в рамках законопроекту, який наразі розглядається Верховною Радою (проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», реєстраційний номер 5592-д) визнати, щоб всі публічні акціонерні товариства вважалися такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, якщо тільки вони не заявлять про зворотне.

Таким чином прийняття законопроекту №5592-д вирішує проблему «псевдо-публічності» акціонерних товариств в Україні, залишаючи за самими акціонерними товариствами право вибору – бути чи не бути публічними. Рішення залишитись у біржовому списку чи пройти процедуру включення до біржового реєстру стане прерогативою акціонерів товариства.

В міжнародній практиці присутність у лістингу цінних паперів на фондовій біржі є індикатором інвестиційної привабливості компанії для акціонерів, показником її якості та фінансової стійкості, оскільки лістинг зазвичай висуває високі вимоги до компаній. Саме за якістю компаній в лістингу іноземні інституційні інвестори оцінюють ринок цінних паперів країни.

Саме тому законодавчі вимоги щодо цінних паперів, які можуть бути включені до біржового реєстру (лістинг), були підвищені, адже там повинні знаходитись компанії, які відповідають високим критеріям надійності та прозорості, дотримання кращих практик і стандартів корпоративного управління. Тоді біржовий лістинг буде не зайвою витратою для підприємств, а буде позитивно впливати на вартість компанії для інвесторів як зовнішніх, так і внутрішніх.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Станом на 01.10.2017 року в Україні зареєстровано 2554 публічних акціонерних товариства. Починаючи з моменту набуття чинності норм Закону «Про акціонерні товариства» щодо кількісного складу акціонерів ПрАТ, а саме з 1 травня 2016 року, більш ніж 460 акціонерних товариств пройшли процедуру зміни типу з публічного на приватне.

Біржовий список – перелік цінних паперів, які на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів.

Біржовий реєстр (лістинг) – складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.

Джерело: веб-сайт НКЦПФР

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.