Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

НКЦПФР схвалила зміни до вимог щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів


04.07.2012 14:29

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила Зміни до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють.

«Передусім, зазначу, регулятор керувався завданням привести свої нормативно-правові акти у відповідність до внесених змін до законодавства України. Так, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» були внесені зміни стосовно складу та структури інвестиційного портфеля НПФ. У зв'язку з цим виникла необхідність розробити проект регуляторного акта, у якому будуть враховані підготовлені зміни до Закону, що дозволить вдосконалити процедуру моніторингу дотримання вимог законодавства особами, які здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а саме активами недержавних пенсійних фондів щодо складу та структури пенсійних активів», - зауважила Оксана Симоненко, директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР.

Зокрема, зміни до даного положення мають оптимізувати склад та структуру пенсійних активів, а також деталізувати таке поняття як «інші активи». Крім того, значну увагу регулятор приділив визначенню поняття облігацій українських емітентів, що можуть входити до складу активів, зокрема, їх обігу на біржах. «Ми маємо надію, що прийняття регуляторного акту надасть можливість таким профучасникам ефективніше інвестувати в пенсійні активи та знизить ризик їх втрати і знецінення, що, безумовно, сприятиме захисту прав інвесторів, які є учасниками недержавних пенсійних фондів», - додала пані Симоненко.

Загалом, дані зміни розроблені на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що набуває чинності з 18 липня 2012 року та встановлює вимоги до осіб, що здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів.

 

Контакти:
Юлія Жулій
Прес-секретар НКЦПФР
+38 044 254 2553


Теги: | НКЦПФР | НПФ | КУА |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.