Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

НКЦПФР змінила порядок визначення чистої вартості активів НПФ


29.02.2012 12:44

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)». Відповідна резолюція була затверджена регулятором на черговому засіданні 28 лютого 2012 р.

«В першу чергу, внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду покликане удосконалити точність та правильність розрахунку чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів, здійсненого особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів», - зазначила Оксана Симоненко, Директор Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів.

Що стосується новацій по суті, то змінами до Положення передбачено врегулювання питань оцінки цінних паперів, що знаходяться в лістингу організаторів торгівлі, що відповідає вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Приміром, на сьогоднішній день у осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, виникають труднощі щодо оцінки цінних паперів, які під час перебування в активах НПФ, виключені з лістингу фондової біржі та не перебувають у біржового списку жодної з фондових бірж. Так, документом передбачено, що акції й облігації українських емітентів, які виключені з лістингу, протягом 30 днів з дати виключення з лістингу оцінюються за останньою балансовою вартістю, що була визначена на дату, що передує даті виключення з лістингу. Особливу увагу в зміненому Положенні приділено оцінці грошових коштів та металів, що належать НПФ та знаходяться на рахунках банківських установ, які не виконують своїх зобов’язань або в яких призначена тимчасова адміністрація. Також актуалізованим Положенням вводиться поняття «невиконання зобов’язань емітентом облігацій» – невиплата емітентом облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, доходу за облігаціями та/або непогашення частини чи повної номінальної вартості облігацій, з дати першого невиконання таких зобов’язань, а також передбачається порядок оцінки облігацій, за якими емітент не виконує зобов’язання.

За словами творців документу, після внесення змін до Положення, розрахунок вартості чистих активів недержавних пенсійних фондів буде здійснюватись кожного робочого дня, що сприятиме підвищенню довіри інвесторів до недержавних пенсійних фондів за рахунок надання їм можливості щоденного доступу до інформації.

«Набрання чинності Положенням сприятиме більш повному та об’єктивному розрахунку чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів, а також зменшенню процесів штучного завищення чи заниження вартості одиниці пенсійного внеску», - зауважила пані Симоненко.

Наразі документ подано до Міністерства юстиції для державної реєстрації.


Теги: | НКЦПФР | НПФ | пенсійний внесок | вартість чистих активів |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.