Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Комісія шукає вікно не лише в Європу


21.06.2013 10:28

Новий стандарт фінансової звітності зробить документи українських компаній зрозумілими іноземним інвесторам

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР, комісія) ввійшла спільно з Мінфіном у робочу групу, яка  розробляє пілотний проект щодо впровадження кращих міжнародних практик розкриття інформації у форматі XBRL (Xtensible Business Reporting Language — відкритий стандарт для подання фінансової звітності в електронному вигляді). Передбачається, що до кінця літа буде розроблено  чіткий план його впровадження, що дасть змогу українським компаніям стати більш прозорими і привабливими  для інвесторів. Про це під час презентації Річного звіту НКЦПФР за 2012 рік повідомив директор Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (АРІФРУ) Юрій Бойко.

Запровадити новий формат подачі звітності заплановано до 2015 року. Завдяки цьому фінансові звіти українських підприємств, подані в новому форматі, будуть доступні й зрозумілі всім зацікавленим особам, незалежно від того, якою мовою вони володіють.

Торік  НКЦПФР спільно з АРІФРУ завершила роботу з переходу на новий електронний формат подачі звітності —  XML.  Із січня цього року більшість професійних учасників фондового ринку України подають звітність тільки в електронному вигляді у форматі XML. Це значно спрощує комунікацію між учасниками ринку і регулятором, знижує операційні витрати, збільшує оперативність отримання та оброблення інформації та сприяє більш прозорому процесу подачі звітності.

Як вважає Ю. Бойко,  торік НКЦПФР оптимізувала основні види звітності за змістом на 30—35%, здійснивши маленьку революцію у звітності профучасників. Оптимізація звітності загалом, перехід на XML та  впровадження механізмів електронного цифрового підпису надасть можливість реалізувати на практиці принцип «єдиного вікна» для подання звітності вітчизняними компаніями  і сприятиме формуванню єдиної бази учасників фондового ринку України.

За словами Ю. Бойка, із цього року на загальнодоступній базі НКЦПФР зокрема  публікуються всі звіти (річні, квартальні, нерегулярні) та звітність інститутів спільного інвестування. Також комісія реалізувала цікавий продукт — єдиний інформаційний центр на базі сайту smida.gov.ua,  на якому об’єднано  різноманітні бази даних з різних видів інформації про вітчизняний фондовий ринок. Зокрема це реєстри емітентів, випусків облігацій, правопорушень на ринку цінних паперів, реєстри власників більш ніж 10% акцій та інше. За словами  директора АРІФРУ, відвідування цього сайту зросло за цей рік із двох тисяч  користувачів до 10 тисяч щодня.

Цього року свої річні звіти опублікували 7,9 тисячі емітентів із 25,44 зареєстрованих в Україні акціонерних товариств (торік таких було 8,9 тисячі). Зменшення тих, хто звітує, пов’язане з тим, що багато акціонерних товариств змінили форму власності у зв’язку зі змінами, внесеними до Закону України «Про акціонерні товариства». Утім, експерти вважають, що головне для емітентів — не кількість, а якість, оскільки на основі розкриття такої інформації  акціонери та інвестори приймають управлінські рішення щодо інвестування в компанії. 

Урядовий кур єр


Теги: | АРИФРУ | НКЦБФР | XBRL | XML |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.