Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Зміни в законодавчій базі, що вплинуть на розкриття інформації в 2019 році


07.02.2019 16:31

Ігор Доброван, директор Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку

Після прийняття Верховною Радою України Закону України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та послідовного набрання чинності протягом минулого року окремими блоками цього Закону на фондовому ринку України були запровадженні європейські принципи розподілу акціонерних товариств на публічні та приватні. Відтепер публічним вважається акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Таких акціонерних товариств на фондовому ринку України нараховується не більше 1-2 відсотків від тієї кількості компаній, що вважались публічними ще в минулому році. Закон значно спростив вимоги до розкриття інформації на фондовому ринку як для приватних акціонерних товариств, так і для тих, які за формальною ознакою (за назвою та статутом) вважалися публічними, але фактично не використовували інструменти залучення інвестицій на фондовому ринку. Відтепер таким компаніям достатньо опублікувати необхідну регульовану інформацію на власному веб-сайті. Законом повністю скасовується обов’язок публікування інформації в офіційному друкованому виданні для всіх учасників фондового ринку.

Разом з тим було розширено обсяг інформації, що підлягає розкриттю публічними акціонерними товариствами, та підвищено вимоги до розкриття інформації банками.

Безумовно, всі ці зміни безпосередньо вплинули як на корпоративне управління банками та акціонерними товариствами, так і на діяльність Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», що забезпечує розкриття інформації на фондовому ринку. Адже разом зі скороченням кількості суб’єктів розкриття інформації зросли організаційні та технічні вимоги до систем захисту інформації та забезпечення безперервності діяльності осіб, що провадять діяльність з розкриття інформації. Якщо в 2018 році в інформаційній системі ДУ «АРІФРУ» було зареєстровано близько 6 тисяч суб’єктів розкриття інформації, то в результаті зазначених змін у 2019 році таких суб’єктів може налічуватися від кількох десятків до декількох сотень. Підрахувати точну планову кількість підприємств, що мають публічно розкривати інформацію, наразі неможливо. Адже окрім тих компаній, що мають всі визначені Законом ознаки публічних акціонерних товариств, оголосити та ідентифікувати себе публічними можуть навіть ПрАТ, які мають намір здійснити публічну пропозицію цінних паперів за умови зміни типу на ПАТ та оприлюднення проспекту емісіїцінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

Якщо використати просту логіку та арифметичні дії при визначенні планових тарифів на послуги ДУ «АРІФРУ» з інформаційно-технічної підтримки суб’єктів розкриття інформації, то такі тарифи в 2019 році мали б зрости в 6-8 разів, тобто обернено пропорційно зменшенню кількості компаній, що мають розкривати інформацію публічно. Адже фінансування такої діяльності за рахунок бюджетних коштів не передбачене і компенсується виключно за рахунок тих учасників фондового ринку, які користуються привілеями публічних компаній для підвищення інвестиційного інтересу до своєї діяльності. В своєму фінансовому плані на 2019 рік ДУ «АРІФРУ» передбачила збільшення відповідних тарифів лише у 2,4 рази, сподіваючись на те, що законодавчі зміни дійсно спростять ведення бізнесу та сприятимуть залученню інвестицій емітентами цінних паперів, що в майбутньому призведе до збільшення кількості публічних пропозицій та, відповідно, кількості суб’єктів розкриття інформації.

Законотворці в свою чергу також подбали про запобігання збільшенню тарифів на інформаційні послуги та подальший розвиток інфраструктури ринку. З 2019 року Законом запроваджується можливість надання інформаційних послуг особами, в тому числі приватними, які мають намір провадити діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. В Законі чітко прописано механізм авторизації осіб, які мають намір провадити таку діяльність, вимоги до діяльності з оприлюднення, подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР, вимоги до діяльності з розповсюдження інформації про фінансові інструменти та учасників фондового ринку. Саме такий механізм має забезпечити прозору конкуренцію та залучення інвестицій в розвиток нових технологій на цьому ринку і відповідний рівень сервісу.

Доречно нагадати, що ДУ «АРІФРУ» має намір стати однією з таких авторизованих осіб та вже подала заявку на авторизацію разом з усіма необхідними документами до НКЦПФР. Наразі проводиться тестування і технічна експертиза модернізованого програмно-технічного комплексу ДУ «АРІФРУ», за допомогою якого мають надаватися такі інформаційні послуги.

Також очікуються серйозні новації в розкритті інформації у зв’язку зі змінами до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». З 2019 року підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані подавати фінансову звітність органам державної влади на основі таксономії МСФЗ в єдиному електронному форматі стандарту XBRL. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» саме НКЦПФР здійснюватиме операційне управління  центром збору фінансової інформації. На протязі останніх років Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, разом з іншими регуляторами, що долучилися до Меморандуму №102/15 про взаєморозуміння щодо розробки та запровадження системи фінансової звітності від 18 грудня 2017 року, за участю Проекту EU-FINSTAR та проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» була пророблена велика робота з розробки та узгодження української таксономії, вибору технічного рішення та провайдера інформаційної системи, залучення інвестицій для реалізації цього проекту. Державна установа «АРІФРУ» сподівається, що її багаторічний досвід роботи на українському ринку розкриття інформацій стане в нагоді та всіляко сприятиме організаційній і технічній реалізації  нового проекту з розкриття інформації, важливого не лише для фондового ринку, але й для всієї країни.


Теги: | АРІФРУ | фондовий ринок | інформація | НКЦПФР | розкриття |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.