Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Надання інформації за індивідуальною вибіркою

Потрібна спеціальна вибірка за індивідуальними критеріями? Для своїх клієнтів ми надаємо інформацію за індивідуальною вибіркою зі звітності чи особливої інформації, що оприлюднена, враховуючи побажання клієнта.

Агентство є Уповноваженою особою з розкриття інформації про емітентів цінних паперів. Саме тому на нашому сайті зосереджено весь масив інформації починаючи з 2003 року. Варто зазначити, що вся інформація вже оприлюднена і може бути використана для підготовки аналітики, відслідковування історії розвитку компанії.

 Ми маємо можливість  робити наступні  індивідуальні вибірки:

 • за весь період розкриття інформації;
 • за певний проміжок часу;
 • по окремому виду звітності;
 • за вказаним списком емітентів;
 • по окремій галузі промисловості;
 • інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;
 • ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
 • інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 • інформація про зобов'язання емітента;
 • річна, квартальна фінансова звітність;
 • інформація про загальні збори акціонерів; інформація про дивіденди;
 • інформація про стан корпоративного управління;
 • інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);
 • основні відомості про ФОН;
 • інформація про випуски акцій, облігацій, іпотечних облігацій, сертифікатів, облігацій місцевих позик;
 • інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
 • тощо.

Отримати консультацію та замовити послугу Ви можете звернувшись до Агентства:

тел.     (044) 586-43-94,  (044) 498-38-15/16, (044) 287-56-70

факс    (044) 287-56-73

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.