Тел.: (056)734-14-16
49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №063600
3. Дата проведення державної реєстрації
21.06.1996
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
162000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
305299
3) поточний рахунок
26002108430001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
305299
6) поточний рахунок
26001108430002

Інформація про емітента
Cкорочена назва: ПРАТ "ЛІТ"
ЄДРПОУ: 24245568
Юридична адреса: 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 29-А
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 21.06.1996
КОАТУУ: 1210136900 (ЖОВТНЕВИЙ р-н)
Галузева належність (1): 77.39
Галузева належність (2): 68.20
Галузева належність (3): 56.10
Керівник: Сердюк Наталія Степанівна, Директор , тел.: +380567443386
Контактна особа: Пивовар Олена Василівна, тел.: +380567443386
Електронна поштова адреса:

Документи

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"
Інформація 10 та більше %

Дані станом на 4 кв 2017 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- - фізична Шляк Марк Львович,
Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 40 24.6914
- - фізична Дейч Олександр Леонідович,
Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 41 25.3086
- - юридична ЗАО УКРТРАНЗІТСЕРВІС ЛІМІТЕД (ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED),
C26367,
Акція проста бездокументарна іменна 1000.00 81 50.0000
Рік Квартал
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3 2 1
Річна інформація (XML)
Особлива інформація (XML)
Вид інформації Дата виникнення події Перегляд
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.09.2017 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 16.05.2017 Переглянути
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 16.05.2017 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.03.2017 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.03.2016 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.12.2015 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.11.2015 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.02.2015 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.08.2014 Переглянути
Повідомлення емітентів
Вид інформації Дата виникнення Перегляд
Повідомлення про проведення загальних зборів 16.05.2017 Переглянути
Спростування 11.04.2017 Переглянути
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 01.03.2017 Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів 28.03.2016 Переглянути
Спростування 28.04.2015 Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів 13.02.2015 Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів 24.07.2014 Переглянути
Річна інформація
Hерегулярна інформація
Вид інформації Дата виникнення Перегляд
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 11.03.2013 Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів 08.02.2013 Переглянути
Повідомлення про проведення загальних зборів 25.01.2012 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 17.10.2007 Переглянути
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.08.2007 Переглянути
Річна інформація (Архів)
Hерегулярна інформація (архів)
Тип інформації Дата публікації
Зміни в персональному складі службових осіб емітента 21/12/2005
Правопорушення
Номер Територія (ТУ) Дата
401-ДН-1-Е Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2013

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ" - Код ЄДРПОУ: 24245568

49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

(056)734-14-16

smida.gov.ua