Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Агентство

 

 

 

 

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA)

АРІФРУ було створене 1998 року. Агентство здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Основною метою діяльності організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку України та забезпечення його відповідності світовим стандартам. Починаючи з 2007 року установа є уповноваженою особою з розкриття інформації емітентами цінних паперів у Загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів – stockmarket.gov.ua. За роки свого існування Агентство стало повноцінним інформаційно-консультаційним центром для суб’єктів розкриття інформації на фондовому ринку.

Починаючи з 2010 року АРІФРУ модернізувало інформаційний ресурс smida.gov.ua таким чином, аби усі учасники ринку могли знайти максимально повну інформацію про діяльність вітчизняного фондового ринку. За вказаний період команда установи створила, систематизувала та надала у вільному доступі понад 20 баз даних. Наразі Агентство є активним учасником та ініціатором різноманітних проектів, що націлені на розвиток інфраструктури фондового ринку.

АРІФРУ займається видавничою діяльністю, випускаючи спеціалізовану літературу для учасників фондового ринку, та було видавцем бюлетеню «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» — щоденного офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Видання було створене рішенням Комісії від 01.09.2006 року № 797 та припинило свою діяльність з 01.01 2019 року, оскільки чинне законодавство не передбачає право державного колегіального органу мати офіційне друковане видання.

У 2012 та 2013 роках Агентство отримало нагороди від учасників ринку за розвиток інформаційної системи фондового ринку. В липні 2014 року АРІФРУ визначено відповідальним за створення та утримання інформаційної бази даних про ринок цінних паперів України, яка розміщується на базі сайту Агентства www.smida.gov.ua.

 

Агентство надає широкий спектр послуг для учасників фондового ринку України:

 

18 лютого 2019 року успішно завершилась авторизація АРІФРУ в якості провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку.

Команда Агентства розробила програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Особистий кабінет, розміщений на сайті smida.gov.ua, - це своєрідний «пульт управління», де в режимі онлайн доступна вся історія розкриття інформації, а також статус інформації, що розкривається.

Натисніть на зображення для його збільшення

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.