Ми робимо
інформацію доступною
Journal_publications

Партнери

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  зацікавлена у встановленні нових ділових зв'язків і партнерських угод з компаніями, які розділяють мету розвитку фондового ринку України.

Під партнерством ми розуміємо плідну співпрацю та підтримку ініціатив одне одного, взаємодію в рамках проектів, спрямованих на вдосконалення, модернізацію, популяризацію та розвиток фондового ринку України. Якщо ви зацікавлені в підписанні партнерської угоди з Агентством, будь ласка, звертайтеся:

тел. (044) 498 38 15; (044) 498 38 16
факс (044) 287 56 73
office@smida.gov.ua

Переконані, що наш спільний досвід і професіоналізм стануть запорукою тривалої та взаємовигідної співпраці

 НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) -  національний регулятор фондового ринку, діяльність якого спрямована на всебічне стимулювання розвитку українського ринку цінних паперів як одного з найважливіших сегментів вітчизняної економіки. Серед основних завдань Комісії - забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо цінних паперів та функціонування фондового ринку в Україні, здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, запобігання зловживанням і порушенням на фондовому ринку, захист інтересів інвесторів - громадян України, компаній, держави, а також розвиток економіки шляхом стимулювання залучення інвестицій за допомогою інструментів фондового ринку.

Детальніше ознайомитись з роботою НКЦПФР можна на офіційному сайті регулятора http://www.nssmc.gov.ua/. 

   

Національний депозитарій України (НДУ) - центральна ланка депозитарної системи України. НДУ створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. НДУ є Національним агентством з кодифікації всіх видів фінансових інструментів, випущених в Україні. З 2000 року НДУ - член Асоціації Національних Агентств з нумерації (ANNA Sc). НДУ встановив кореспондентські відносини з міжнародним депозитарієм Clearstream, центральним депозитарієм Австрії (OeKB), а також з російськими депозитаріями: «Росбанк», «ІНФІНІТУМ», «Депозитарні та корпоративні технології», «Депозитарно-Клірингова Компанія», «Національний розрахунковий депозитарій».
НДУ є членом міжнародних асоціацій та організацій, а саме: Асоціації національних агентств з кодифікації цінних паперів (ANNA); Асоціації центральних депозитаріїв Євразії; S.W.I.F.T.; Асоціації центральних депозитаріїв Європи (ECSDA); Міжнародної асоціації з питань обслуговування цінних паперів (ISSA). НДУ має договори про кліринг і розрахунки з цінних паперів з усіма біржами, представленими в Україні.

З більш детальною інформацією про діяльність НДУ можна ознайомитися на сайті www.csd.ua.

   

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) – саморегулівна організація ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами (КУА). Завдання Асоціації, як повноважного представника інтересів учасників ринку спільного інвестування, забезпечувати високий професійний рівень та відповідальність своїх членів перед суспільством, формувати сприятливий законодавчий та комунікаційний простір для розвитку і зміцнення інвестиційного бізнесу. Основна діяльність Асоціації зосереджена на розвитку в Україні цивілізованого ринку спільного інвестування, інформуванні суспільства про його можливості та механізми, а також на створенні атмосфери довіри між учасниками спільного інвестування.
Станом на початок грудня 2012 р. УАІБ об’єднує 349 КУА, в управлінні яких перебувають активи 1327 інвестиційних фондів, 85 недержавних пенсійних фондів та 6 страхових компаній.

Детальніша інформація на сайті: www.uaib.com.ua

   

Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (УФТ) - саморегулівна організація професійних учасників ринку. Асоціація є відкритим добровільним договірним об'єднанням професійних учасників ринку цінних паперів, які здійснюють торгівлю цінними паперами; веде активну участь у розробках, внесенні змін та наданні пропозицій до нормативних актів НКЦПФР, запроваджує широкоформатні проекти зі створення програмних продуктів для професійних учасників фондового ринку. Зокрема асоціація налагодила ефективну співпрацю з державними органами, депозитарними та банківськими установами, фондовими біржами, саморегулівними організаціями, що об'єднюють професійних учасників фондового ринку. 

Детальніша інформація на сайті: http://www.aust.com.ua/

   
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – єдине професійне об’єднання на ринку депозитарної діяльності України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та є однією з найстаріших та найчисельніших саморегулівних організацій на фондовому ринку України.

Детальніша інформація на сайті: www.pard.ua
   
   
   
 

 

   
   
Фондове Партнерство

 

Асоціація «Фондове Партнерство» (раніше - Асоціація ПФТС) -  створена в лютому 1996 року і на сьогоднішній день є одним із найчисельніших та найбільш авторитетних об′єднань професійних учасників ринку цінних паперів, що отримало визнання серед представників органів державної влади та інвесторів на ринку цінних паперів, як в Україні, так і за її межами.

Детальніша інформація на сайті: http://www.afp.org.ua

   
 

 

Ми завжди відкриті до діалогу і готові надати підтримку будь-яким проектам, що сприяють розвитку фондового ринку в Україні. З приводу співпраці, будь ласка, звертайтесь:

тел.     (044) 498-38-15/16, 287-56-70

факс    (044) 287-56-73

e-mail: office@smida.gov.ua

Останні заходи

06.11.2017
Круглий стіл «Публічність акціонерних товариств: новий зміст, нові перспективи» (обговорення законопроекту №5592-д)
Інформаційне агентство «Укрінформ» ( м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2-й поверх)
02.10.2017
Круглий стіл «Система захисту інвесторів як умова розвитку ринків капіталу» (законопроект №6303)
Інформаційне агентство «Укрінформ» (вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2-й поверх)

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.