Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

До уваги емітентів!


20.04.2012 10:18

Шановні емітенти!

Кожного дня ми отримуємо велику кількість телефонних дзвінків та звернень з проханням роз’яснити різні аспекти розкриття інформації на фондовому ринку України, зокрема регулярної та нерегулярної інформації.

У зв’язку з цим, спеціалісти АРІФРУ підготували стислі але змістовні відповіді на типові запитання, які зможуть допомогти Вам самостійно розібратися в нюансах процесу розкриття інформації.  

Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1591, зобов'язані розкривати регулярну (квартальну, річну) та нерегулярну інформацію на фондовому ринку, у тому числі, розміщувати таку інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на сайті  www.stockmarket.gov.ua.

Загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - це інформаційний ресурс, який є основою ефективної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісії) щодо оприлюднення і доступу до інформації про діяльність суб’єктів розкриття інформації.

У разі виникнення запитань щодо роботи та доступу до сайту www.stockmarket.gov.ua за прямим посиланням - smida.gov.ua/support Ви маєте можливість ознайомитись з корисною інформацією.

Склад,  порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), нерегулярної (особливої) інформації та інформації в повідомленні про проведення загальних зборів.

Нерегулярна (особлива) інформація:

Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації поширюється  на  емітентів  цінних паперів з дати,  наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.

До   особливої  інформації  про  емітента  цінних  паперів належать відомості про:

 • прийняття рішення  про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
 • прийняття рішення про викуп власних акцій;
 • факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
 • одержання позики   або  кредиту  на  суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
 • зміну складу посадових осіб емітента;
 • зміну власників акцій,  яким належить 10 і більше  відсотків голосуючих акцій;
 • рішення емітента  про  утворення,  припинення   його   філій, представництв;
 • рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
 • порушення справи про банкрутство емітента,  винесення  ухвали про його санацію;
 • рішення вищого органу емітента або суду  про  припинення  або банкрутство емітента.

Порядок і строки розкриття особливої інформації на фондовому ринку:

 • розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії;
 • опублікування у офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;
 • на власному веб-сайті (веб-сторінці) відповідно до вимог законодавства перед поданням до Комісії;
 • подання до Комісії - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

Для перегляду більш детальної інформації перейдіть за прямим посиланням - Порядок розміщення Повідомлення про виникнення особливої інформації для емітентів

Регулярна квартальна інформація:

Обов'язок здійснювати розкриття квартальної  інформації  поширюється на:

 • акціонерні товариства,  що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному  капіталі  за  станом  на перше число звітного кварталу;
 • державні (національні) акціонерні товариства;
 • холдингові  компанії,  що  мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному  капіталі  за  станом  на перше число звітного кварталу;
 • підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових  компаній,  що  мають  державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному  капіталі  за      станом  на перше число звітного кварталу;
 • емітентів, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств;
 • емітентів, які здійснили відкрите розміщення  іпотечних облігацій;
 • емітентів,які здійснили відкрите розміщення іпотечних сертифікатів;
 • емітентів, які здійснили відкрите розміщення сертифікатів ФОН.

Порядок і строки розкриття квартальної інформації на фондовому ринку:

Державні (національні) акціонерні товариства та холдингові компанії, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним роком.

Акціонерні товариства, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу, підприємства, пакети акцій (частки, паї) яких передано до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств та/або холдингових компаній, що мають державну частку в обсязі 25 відсотків і більше акцій у статутному капіталі за станом на перше число звітного кварталу та емітенти, які здійснили відкрите розміщення облігацій підприємств; іпотечних облігацій; іпотечних сертифікатів; сертифікатів ФОН, зобов'язані розкрити квартальну інформацію у строк не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, квартальну інформацію за четвертий квартал - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним роком.

Для перегляду більш детальної інформації перейдіть за прямим посиланням - Порядок розміщення регулярної квартальної звітності емітентів

Регулярна річна інформація:

Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік. Обов'язок   здійснювати   розкриття   річної  інформації поширюється  на  осіб,  які  станом  на  31 грудня звітного року є емітентами.

Порядок і строки розкриття річної інформації на фондовому ринку:

 • розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
 • опублікування у офіційному друкованому виданні - у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
 • на власному веб-сайті (веб-сторінці) відповідно до вимог законодавства перед поданням до Комісії;
 • подання до Комісії - не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Для перегляду більш детальної інформації перейдіть за прямим посиланням – Порядок розміщення регулярної річної звітності емітентів

Повідомлення про проведення загальних зборів:

Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів,  у  тому числі акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані  публікувати  в  офіційному друкованому органі(виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.

Порядок і строки розміщення повідомлення про проведення загальних зборів:

 • опублікування у офіційному друкованому виданні - не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів;
 • розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні).

Для перегляду більш детальної інформації перейдіть за прямим посиланням – Порядок розміщення інформації про загальні збори акціонерів

Програмне забезпечення для  формування електронних форм регулярної (квартальної, річної) та нерегулярної (особливої) інформації, що розкривається емітентами цінних паперів,  а також архів програмного забезпечення за минулі періоди, знаходиться на Інтернет-порталі www.smida.gov.uaПідтримка - Емітентам - Програмне забезпечення.

Створити власний веб-сайт, що відповідає діючим вимогам законодавства (ч.4 ст.40 та ч.3 ст.41ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок", а також ч.3 ст.78 ЗУ «Про акціонерні товариства»), Ви маєте можливість на Інтернет-порталі www.smida.gov.ua - Web-сайти.

Для замовлення публікації оголошення в офіційному друкованому виданні необхідно перейти на Інтернет-портал www.smida.gov.uaПослуги - Друковані видання.

Ця та інша корисна інформація, яка може стати у нагоді при розкритті інформації на фондовому ринку знаходиться у розділі Підтримка за прямим посиланням - smida.gov.ua/support/emitents

 

Дякуємо за співпрацю!


Теги: | АРІФРУ | розкриття інформації | особлива інформація | інформаційна база даних Комісії | річна звітність | квартальні звітність | звітний період |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.