Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Недержавні пенсійні фонди у 2019 році збільшили активи на 14,5%


27.04.2020 12:02

СТРУКТУРА РИНКУ

Згідно з ними, у Державному реєстрі фінансових установ станом на 31.12.2019 р. містилася інформація про 65 недержавних пенсійних фондів та 22 адміністратори НПФ (станом на 31.12.2018 р. у Державному реєстрі налічувалось 62 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у десяти регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві – 47 або 72,3% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 4 НПФ (6,3%), у Дніпропетровській області та в Івано-Франківській області – по 3 (по 4,6%), у Львівській та Харківській областях – по 2 (по 3,1%), в Одеській, Херсонській, Житомирській та Полтавській областях – по 1 (по 1,5%).

Станом на 31.12.2019 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 77,1 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 12,1% більше порівняно з 31.12.2018 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 70,2 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами – 6,8 тис.

Пенсійні контракти укладено з 80,1 тис. вкладників, з яких 2,2 тис. (або 2,7%) – це юридичні особи, а 77,9 тис. або 97,3% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 31.12.2019 р. збільшилася у порівнянні з аналогічною датою 2018 року на 28,4%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 874,6 тис. осіб (станом на 31.12.2018 р. їх нараховувалося 855,3 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (57,2%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (25,8%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 16,1%, вікової групи до 25 років – 0,9%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 1,9 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 31.12.2019 р. склали 947,4 млн. грн., що виявилось на 18% більше в порівнянні зі станом на 31.12.2018 р. При цьому обсяги одноразових виплат зросли на 9%, а пенсійних виплат на визначений строк – на 33,5%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 31.12.2019 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 83,9 тис. учасників, що склало 9,6% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 31.12.2019 р. дорівнював 7,5 тис. грн. (станом на 31.12.2018 р. – 7,1 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 82,7 тис. грн. (станом на 31.12.2018 р. – 63,4 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 2160,8 млн. грн., збільшившись у порівнянні з аналогічною датою 2018 року на 8%.

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (89,7%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1937,3 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за 2019 рік на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 50987,8 грн.;

– на фізичну особу – 653,63 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 31.12.2019 р. дорівнювала 3143,3 млн. грн., що виявилося на 14,5% більше в порівнянні з аналогічною датою 2018 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (45,9% інвестованих активів);

– депозити в банках (38,5%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (7,5%);

– об’єкти нерухомості (2,8%);

– акції українських емітентів (1,4%);

– банківські метали (0,2%);

– акції іноземних емітентів (0,1%);

– інші активи (3,6%).

Станом на 31.12.2019 р. відбувся приріст коштів, розміщених в об’єкти нерухомості (на 83,5%) та на депозитах (на 22,9%), а також інвестованих в цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, (на 14,2%). При цьому значно зменшився обсяг активів, що вкладені в банківські метали (на 49%), облігації українських емітентів (на 20,7%), акції іноземних емітентів (на 2%) та акції іноземних емітентів (на 18,9%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 2200 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 31.12.2018 р. на 24,5%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 18,9% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 389,1 млн. грн. або 12,4% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (56,3%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 29,4%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 5,8%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,8%, на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,2%, на оплату інших послуг – 5,5%.


Джерело: FinPost


Теги: | НПФ | пенсія | держфінпослуг |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.