Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Завершено перший етап впровадження Системи фінансової звітності у форматі iXBRL


19.06.2019 16:54

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє про успішне завершення першого етапу впровадження Системи фінансової звітності (СФЗ) у форматі iXBRL – збору реєстраційних даних українських суб’єктів звітування, які зобов’язані складати свою фінансову звітність за МСФЗ у форматі iXBRL.

Загалом для реєстрації в СФЗ подали свої дані понад 1700 компаній. Наразі інформація переноситься в СФЗ та згодом буде створено облікові записи для суб’єктів звітування.

За словами члена НКЦПФР Олександра Панченка, “Перший етап впровадження фінансової звітності у форматі iXBRL– збір даних, – успішно завершений. Ми вдячні всім суб’єктам звітування, хто швидко відреагував на повідомлення та надав свої реєстраційні дані для створення облікових записів у СФЗ. Всім іншим, хто подає звітність за МСФЗ, нагадуємо про необхідність вже цього року подати звітність в форматі iXBRL.  Ми рухаємось далі, за планом, без збоїв та затримок. Відтак, суб’єкти звітування, що надали реєстраційні данні, матимуть достатньо часу, щоб підготуватися до розкриття звітності за новим для України, але поширеним в світі форматом даних. В перспективі програмний комплекс стане єдиним каналом подання звітності до державних органів й регуляторних установ, що значно спростить звітування”.

Впровадження СФЗ у форматі iXBRLсупроводжуватиметься масштабними навчальними заходами. Спеціалісти, сертифіковані провайдером програмного забезпечення VIZOR, проводитимуть тренінги для користувачів СФЗ, братимуть участь в семінарах та конференціях. Також найближчим часом буде запущено спеціалізований веб сайт frs.gov.ua з довідковою інформацією про функціонування СФЗ.

18 червня 2019 року відбувся запуск програмного комплексу СФЗ іXBRL, спочатку для підприємств, які беруть участь у пілотному тестуванні, а згодом всі інші користувачі зможуть провести верифікацію облікових записів та завантажити в свій кабінет користувача сертифікати електронних ключів.

Наступними етапами впровадження СФЗ іXBRLбуде розробка автоматизованих форм збору первинних даних та корпоративних профілів суб’єктів звітування.

Окремим етапом передбачається оновлення Таксономії фінансової звітності за МСФЗ у відповідності до змін 2019 року та програмного забезпечення для складання фінансової звітності в форматі іXBRL.

Довідка

Запровадження Системи фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі визначено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами).

НКЦПФР здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі та забезпечуватиме доступ органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої фінансової звітності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.18 № 547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

Розробку та інтеграцію програмного забезпечення для системи фінансової звітності здійснює спеціалізована компанія VIZOR (Ірландія) в рамках технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

До суб’єктів, які зобов’язані розкривати фінансову звітність в форматі іXBRL, відносяться підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ для складання фінансової звітності.

Система фінансової звітності в електронному вигляді спростить ведення бізнесу для українських компаній. Вони будуть подавати обов’язкову фінансову звітність за принципом «єдиного вікна»: в одному універсальному форматі для всіх регуляторів фінансового ринку (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). Раніше фінансова звітність подавалась кожному регулятору окремо, при цьому формати подачі звітів відрізнялись один від одного.

іXBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді. іXBRL широко використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, податковими органами, а також національними статистичними агентствами. На даний час іXBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ. Основні переваги іXBRL: автоматичне введення даних без повторної трансформації; швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого; швидкий, ефективний і надійний аналіз і порівняння даних; відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень; збільшення ефективності та економія в процесах нагляду, тощо.

Джерело: веб-сайт НКЦПФР


Теги: | СФЗ | звіт | МСФЗ | iXBRL |

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.